DAWUH SYAIKHINA UNTUK PARA MUTAKHORIJIN

Nalikane metu kudu berangkat kerono Allah, gak bakal manfaat nalikani mangkat kerono dunyo. Jiwa dakwa Wali Songo kudu dilestarikno, cekelen faham Ahli Sunnah Wal Jama’ah tenanan! dadio wong seng manfaati konggo wong liyo.

× -